Проектантски услуги

Проектиране на Климатични, Вентилационни, Отоплителни и Хладилни системи, посредством съвременните BIM модели

3D проектиране

Разработване на 3D модели в средите Revit и Inventor

Проучване и разработване

Проектиране на термопомпени и хладилни съоръжения и системи

Консултантски услуги

Консултантски услуги свързани с Енергийна Ефективност на съоръжения, системи, инсталации и сгради

Цялостни решения

Разработване на цялостни концептуални решения с енергийно-икономически анализ за промишлени сгради, административни сгради, обществени сгради, многофамилни и еднофамилни сгради