ПраймЕкс ЕООД провежда процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“

  • On юли 12, 2023

 

 

 

Във връзка с изпълнението на договор № BG-RRP-3.004-0644-C01, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, ПраймЕкс ЕООД провежда процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, с предмет:

Доставка и въвеждане в експлоатация на:

– 1 бр. Машина за лазерно рязане на метал;

– 1 бр. Хидравличен абкант с ЦПУ управление;

– 1 бр. Електрохидравлична гилотина с ЦПУ управление;

Документацията за участие в тръжната процедура може да бъде намерена отдолу:

  1. Публична покана
  2. Изисквания към офертите
  3. Методика за оценка
  4. Проект на договор
  5. Декларация на кандидата
  6. Оферта на кандидата

0 Коментари