Профил

Основният профил на ПраймЕкс ООД е свързан с дейности по проучване, оценка, разработване,  консултиране и проектиране на възли, системи, сградни и промишлени инсталации в сферата на Климатична, Вентилационна, Отоплителна и Хладилна техника. Компанията разполага с всички необходими познания, оборудване и софтуер за обезпечаване на процеса по изготвяне на анализи,  проектиране и консултиране. В допълнение, като консултант ние Ви представляваме пред административните органи и пред доставчици и изпълнители.

Можем да Ви предложим:

  • Проектиране на Климатични, Вентилационни, Отоплителни и Хладилни системи, посредством съвременните BIM модели
  • Разработване на 3D модели в средa Revit и Inventor
  • Проектиране на термопомпени и хладилни съоръжения и системи
  • Консултантски услуги свързани с Енергийна Ефективност на съоръжения, системи, инсталации и сгради
  • Разработване на цялостни концепции решения с енергийно икономически анализ за промишлени сгради, административни сгради, обществени сгради, многофамилни и еднофамилни сгради