Референции

Административни сгради

Административна сграда гр. София бул. Черни Връх

Административна сграда гр. София бул.“Васил Левски“ 19

Административна сграда БИОВЕТ гр. Пещера

Банка ДСК, Корпоративен център гр. София ул. цар Калоян

Банка ДСК, София, ул. Московска 19

Банка ДСК, София, ул. Георги Бенковски № 5

Пет административни сгради на минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“

Експрес Банка гр. София бул. Александър Стамболийски

Административна сграда гр. София ул. Владимир Вазов

Административна сграда ЮВЕНТА 3 ООД гр. София

Административна сграда гр. София бул.“Васил Левски“ 15-17

Жилищни сгради

Жилищна сграда „Водопадите“ гр. София

Жилищна сграда гр. Варна

Хотели

Хотел ЕФБЕТ гр. Свилен Град

Хотел IBIS гр. София

Хотел Рила гр. Дупница

Хотел Планета к.к. Слънчев бряг

Арт комплекс Анел гр. Созопол

Други

Музей Рилски манастир

Спортен комплекс ВСИ гр. Пловдив

Летище с. Лесново