Услуги

Предлаганите от нас услуги включват:

  • Проектиране на Климатични, Вентилационни, Отоплителни и Хладилни системи, посредством съвременните BIM модели
  • Разработване на 3D модели в среда Revit и Inventor
  • Проектиране на термопомпени и хладилни съоръжения и системи
  • Консултантски услуги свързани с Енергийна Ефективност на съоръжения, системи, инсталации и сгради
  • Разработване на цялостни концепции решения с енергийно икономически анализ за промишлени сгради, административни сгради, обществени сгради, многофамилни и еднофамилни сгради

Предлаганите от нас дейности са:

  • Проучване и разработване на машини и съоръжения
  • Консултантски услуги и разработване на цялостни концептуални решения
  • Проектиране на вътрешно-сградни системи за промишлени и обществени сгради

Вентилация, климатизация, промишлено охлаждане, отопление и топлоснабдяване – ние имаме повече от 15 години опит в тези области и високо квалифициран екип от професионалисти, които са обединени от стремежа да предоставят надеждни инженерни решения, висококачествена инсталация и ефективност на системите.

Експертите ни работят с множество софтуерни програми. През последните годни компанията се е насочила към проектиране в BIM среда Revit. Посредством BIM моделите архитектите, инженерите от различните специалности и конструкторите имат възможността да работят ефективно, съгласувано и с лекота да менажират големи проекти.

ПраймЕкс ООД се стреми към постоянно повишаване на квалификацията на екипа и подобряване на резултатите от извършената работа. Вярваме, че качественото проектиране и задълбоченото проучване са в основата на силните и печеливши партньорства.