3D проектиране

Разработване на 3D модели в среда Revit и Inventor

 

Какви са основните стъпки при разработване на 3D модели в среда Revit и Inventor:

  • Предназначение на разработвания 3D модел
  • Оценка на обекта и анализ нуждите на клиента
  • Изготвяне на техническо задание
  • Разработване на 3D модел
  • Изготвяне на конструктивни изчисления и оразмеряване на изделието
  • Симулиране на якост