Компанията

ПраймЕкс ООД е основана през 2013 г. с основни дейности по проучване, оценка, разработване, консултиране и проектиране на възли, системи, сградни и промишлени инсталации в сферата на Климатична, Вентилационна, Отоплителна и Хладилна техника. В последствие дейността се разделена в две основни направления:

  • Проучване, разработване и производство на термопомпени системи и съоръжения.
  • Проучване, анализ и оценка, проектиране и инвеститорски контрол при изграждането на сградни и промишлени ОВК инсталации.

През годините фирмата е участвала в множество проекти. През 2017 г. фирма ПраймЕкс ООД сключва договор за европейско финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за изпълнение на проект № BG16RFOP002-1.005-0230 „Подкрепа за провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на прототип на продуктова иновация в „ПраймЕкс“ ООД“ на обща стойност 639 000 лв. Като част от проекта, фирмата работи успешно в партньорство с Технически Университет – София.