Екипът

Екипът на фирма ПраймЕкс ООД се състои от познати в бранша инженери, натрупали опит в множеството проекти, в които са участвали.

маг. инж. Николай Анастасов – Управител

г-н Анастасов е започнал професионалното си обучение в „Професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд“ специалност Хладилна техника, в последствие завършва специалност Топлотехника в ”Технически Университет – София“ през 2002 г. В продължение на 15 години работи за една от най-големите български компании, официален представител на японска компания световен лидер в областта на климатичната техника и технологии, като от 2007 до 2018 е управител на компанията. През 2013 г. основава ПраймЕкс ООД с идеята да сформира екип, които да разработва проекти на най-високо ниво, черпейки опит от дългите години практика в бранша. Идеята се доразвива и в посока проучване и разработване на термопомпени системи. Николай Анастасов е участвал в множество международни конференции и изложения, където успява да се запознае със съвременните тенденции при проектиране и изграждане на отоплителни и вентилационни системи. Разработва два продукта които успешно защитава чрез патентно законова форма тип – полезен модел през 2017 година в България, Германия и Италия.

маг. инж. Йордан Стоянов

Маг. инж. Йордан Стоянов завършва с отличен успех магистратура по специалност „Топлотехника“ в Технически университет – София и започва своето професионално развитие в областта на хладилната и климатична техника през 2010 г. По време на следването участва в няколко академични проекта. През годините той натрупва опит в областите проектиране, диагностика и сервизна дейност на хладилни и термопомпени системи. Специалността си развива в посока проектиране, проучване и разработване, асемблиране и тестване на термопомпени системи.

маг. инж. Теодора Николова

Маг. инж. Теодора Николова завършва с отличен успех магистратура по специалност „Топлотехника“ в Технически университет – София през 2003 г. Започва професионалното си развитие като проектант на газоразпределителните мрежи и промишлена вентилация и обезпрашаване. През годините участва в множество проекти с международно участие. 2016 г. придобива квалификация за извършване на енергийни одити и за провеждане на технически контрол на проекти по част ОВК. Като част от професионалното си развитие завършва магистърски курс по Международни икономически отношения, Специалност Управление на международни проекти.

маг. инж. Александър Томов

Маг. инж. Александър Томов започва своето професионално развитие като монтажник на климатични и вентилационни системи още по време на следването си. През 2010 г. завършва магистратура по специалност „Топлотехника“ в Технически университет – София и продължава развитието си като инженер проектант ОВИ във водеща в бранша фирма. През годините натрупва опит в проектиране на Отоплителни, Вентилационни и Климатични системи, както и в проектирането на Газови инсталации.