Проучване и разработване

Проектиране на термопомпени и хладилни съоръжения и системи

 

Какви са основните стъпки при разработване на термопомпени и хладилни съоръжения и системи:

 • Оценка на предназначението, функционалността, както и анализ за нуждите на клиента
 • Изготвяне на концептуално решение с икономическа оценка за инвестицията, чрез която се оценява нейната целесъобразност
 • Разработване на индивидуално съоръжения спрямо следните критерии за функционалност:
 • Тип на съоръжението:

– Термопомпа тип вода – вода
– Термопомпа тип геотермална
– Термопомпа тип въздух – вода
– Термопомпа с оползотворяване на отпадна топлина
– Термопомпа със специфични изисквания

 • Работен режим и целеви работни температура:

– Отопление (с вентилаторни конвектори, подово лъчисто или с радиатори)
– Охлаждане (с вентилаторни конвектори, повърхностно)
– БГВ – битова гореща вода

 • Инсталирана мощност в съответния режим:

– Отопление
– Охлаждане
– БГВ – битова

 • Работни гранични температури
 • Тип хладилен агент
 • Компресор, помпи и вентилатори с променливи обороти чрез честотно управление
 • Специфични изисквания:

– Габаритни размети
– Маса
– Работна среда – агресивни флуиди

 • Система за управление:

– Самостоятелно управление
– Централизирано управление MODBUS, KNX или аналогови и цифрови сигнали